ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ 25/12/2017 έως 07/01/2018