Παράκληση & δέηση για τους διαγωνιζομένους μαθητές μας