Μνημόσυνον Ελλαδιτών & Κυπρίων αδελφών ηρωικώς πεσόντων κατά την Τουρκική εισβολή το 1974