ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ 09/12/2017

«ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ  ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ»

09/12/2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ