ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ 09/12/2017

“ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ  ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ”

09/12/2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ